De Stichting Vrienden van de schilder H.J. Wolter is opgericht in 1992.

Bij de oprichting heeft de Stichting zich ten doel gesteld de bekendheid van het werk van Hendrik Jan Wolter te vergroten. De Stichting beschikt over het auteursrecht op de werken van Wolter en heeft tijdens haar bestaan verschillende publicaties over het werk van de schilder ondersteund.

Het bestuur van de Stichting wordt vanaf de oprichting gevormd door Wolter Wefers Bettink (voorzitter), Jop Ubbens, Ubbensart, en mw Lucky Belder, kunsthistorica en juriste, verbonden aan het Moolengraaf instituut van de Universiteit Utrecht.
In 2015 zijn Robert Jan Wefers Bettink (penningmeester) en mw Elselot van Haersma Buma – Wefers Bettink tot het bestuur toegetreden.

“Ik heb zeker medegewerkt om hunne carrière te maken, en ik ben dom genoeg geweest om daarmede een soort kunst naar voren te brengen, waarvoor ik eigenlijk persoonlijk niks voelde”