Hendrik Jan Wolter (1873-1952):het geschilderde oeuvre

Hendrik Jan Wolter (1873-1952) was een veelzijdige kunstenaar die een gevarieerd oeuvre naliet. Deze oeuvrecatalogus biedt het eerste beschreven overzicht van Wolters werk en richt zich primair op zijn schilderijen. Wolters gestage productie resulteerde in meer dan 700 schilderijen, waarvan in deze catalogus circa 450 bijeen zijn gebracht. Het Hendrik Jan Wolter project en deze RKD Studies zijn in nauwe samenwerking met de Stichting Vrienden van de Schilder H.J. Wolter tot stand gekomen. 

De link naar de RKD studies vindt u hier:

https://hjwolter.rkdstudies.nl/

Deze RKD Studies is het resultaat van onderzoek uitgevoerd door Justine Rinnooy Kan en Nelleke de Vries. Mede doordat veel van Wolters werk zich in privécollecties bevindt, is de beschikbare informatie per werk ongelijk: over sommige schilderijen is meer bekend dan over andere. Daarnaast representeren de bijeengebrachte schilderijen niet het volledige oeuvre van de kunstenaar. Correcties en aanvullingen op de catalogus zoals die nu wordt gepresenteerd, zijn dan ook zeer welkom. Dat geldt ook voor aanvulling van beeldmateriaal. Voor reacties en vragen kunt u contact opnemen met het RKD, via info@rkd.nl

Voor dit project danken wij Charlene de Carvalho-Heineken, Uitgeverij Bekking&Blitz, Christie’s Amsterdam, Maarten Jager van Galerie Quintessens, de Stichting Gifted Art, Eva Geudeker en Jeroen Kapelle.

Samenstelling: Justine Rinnooy Kan en Nelleke de Vries
Eindredactie: Ton Geerts

Voor het eerst gepubliceerd op 22 november 2018